Giới thiệu tiểu sử cá nhân lãnh đạo

THÔNG TIN, LÃNH ĐẠO ĐẢNG UỶ, HĐND-UBND THỊ TRẤN

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

1

Đ/c: Phạm Đăng Năm
Bí thư Đảng bộ thị trấn

 

 

Bí thư Đảng bộ thị trấn

 

- Họ và tên khai sinh: Phạm Đăng Năm - Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Phạm Đăng Năm

- Sinh ngày: 20 tháng 12 năm 1968

- Quê quán: Song Lãng – Vũ Thư – Thái Bình

- Nơi ở hiện nay: Tổ 16 phố Ngô Văn Sở Phường Lào Cai - TP – Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

-Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: ĐH Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trấn.

- Nơi làm việc: Trụ sở ĐU, HĐND-UBND thị trấn Mường Khương

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/4/1995 Ngày chính thức: 19/4/1996

- Số điện thoại liên hệ: Di động: 0912980402

- Quá trình công tác:

- Từ tháng 5/1985 – 8/1988 Cán bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Từ tháng 8/1988 – 4/2008 Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Từ tháng 9/2008 – 8/2010 Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

- Từ tháng 9/2010 – 4/2015 Chánh Văn phòng UBND huyện .

- Từ tháng 5/2015 – 11/2018 Huyện uỷ viên – Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã Bản Lầu.

- Từ tháng 12/2018 – 4/2020 Huyện uỷ viên – Bí thư Chi bộ – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện.

- Từ 5/2020 – Nay Uỷ viên BTV Huyện ủy - Bí thư Đảng bộ thị trấn Mường Khương

 

 

Đ/c: Pờ Chín Dìn
Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ thị trấn

 

Phó Bí thư Đảng bộ thị trấn

 

- Họ và tên khai sinh: Pờ Chín Dìn - Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Pờ Chín Dìn

- Sinh ngày: 05/03/1983

- Quê quán:Mường Khương – Mường Khương – Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Mường Khương – Mường Khương – Lào Cai

- Dân tộc:Pa dí

-Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ thị trấn.

- Nơi làm việc: Trụ sở ĐU, HĐND-UBND thị trấn Mường Khương

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 22/12/2007  Ngày chính thức: 22/12/2008

 - Số điện thoại liên hệ: Di động:035675784

- Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/2013 - 8/2016 Chủ tịch MTTQVN thị trấn

- Từ tháng 9/2016 đến nay Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ thị trấn.

 

2

 

 

 

 

 

Đ/c: Vàng Sảo Dũng

Phó bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND thị trấn

 

Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND thị trấn

 

- Họ và tên khai sinh: Vàng Sảo Dũng - Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Vàng Sảo Dũng

- Sinh ngày: 01 tháng 3 năm 1972

- Quê quán: Mường Khương – Mường Khương – Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Mường Khương – Mường Khương – Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

-Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Chủ tịch UBND

- Nơi làm việc: Trụ sở ĐU, HĐND-UBND thị trấn Mường Khương

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/9/2013 Ngày chính thức: 03/9/2014

- Số điện thoại liên hệ di động: 0943920740

- Quá trình công tác:

- Từ 3/1994 – 9/1997 Cơ quan Thanh tra huyện Mường Khương.

- Từ tháng 10/1997 – 5/2010 Công chức Phòng Tư pháp huyện.

- Từ 6/2010 – 10/2015 Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện.

- Từ 11/2015 – 5/2020 Trưởng Phòng Tư pháp huyện.

- Từ 6/2020 – Nay Phó Bí thư Đảng uỷ thị trấn, Chủ tịch UBND thị trấn

3

 

 

 

 

Đ/c: Lý Văn Tính

Phó CT HĐND thị trấn

Phó CT HĐND thị trấn

- Họ và tên khai sinh : Lý Văn Tính - Giới tính: Nam

- Họ tên thường gọi: Lý Văn Tính

- Sinh ngày: 13 tháng 12 năm1980

- Quê quán: Mường Khương - Mường Khương - Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: TDP Tùng Lâu 1- Thị trấn Mường Khương

- Dân tộc: Nùng - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch HĐND thị trấn Mường Khương

- Nơi làm việc: Trụ sở ĐU, HĐND-UBND thị trấn Mường Khương

- Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 3/2/2005, Ngày chính thức: 3/2/2006

- Số điện thoại liên hệ: 0393200739

- Quá trình công tác:

- Từ tháng 7/2011 – Nay Phó Chủ tịch HĐND thị trấn.

 

4

 

 

 

 

Đ/c: Trần Văn Thắng

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

 

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

- Họ và tên khai sinh : Trần Văn Thắng - Giới tính: Nam

- Họ tên thường gọi: Trần Văn Thắng

- Sinh ngày: 26 tháng 12 năm: 1981

- Quê quán: Mường Khương - Nơi ở hiện nay: TDP Phố Cũ - Thị trấn Mường Khương

- Dân tộc: Nùng - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mường Khương

- Nơi làm việc: Trụ sở ĐU, HĐND-UBND thị trấn Mường Khương

- Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 5/7/2014, Ngày chính thức: 5/7/2015

- Số điện thoại liên hệ: 0977507862

- Quá trình công tác:

- Từ 4/2010 – 4/2011 Khuyến nông viên xã Dìn Chin.

- Từ 4/2011- 6/2011 Địa chính thị trấn Mường Khương.

- Từ 7/2011 - Nay Phó Chủ tịch UBND thị trấn.

5

 

 

 

 

    

 

 

Đ/c: Phan Hùng Cường

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

 

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

- Họ và tên khai sinh : Phan Hùng Cường - Giới tính: Nam

- Họ tên thường gọi: Phan Hùng Cường

- Sinh ngày: 14 tháng 11 năm: 1984

- Quê quán: Mường Khương - Nơi ở hiện nay: TDP Xóm Mới - Thị trấn Mường Khương

- Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mường Khương

- Nơi làm việc: Trụ sở ĐU, HĐND-UBND thị trấn Mường Khương

- Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 11/8/2007, Ngày chính thức: 11/8/2008

- Số điện thoại liên hệ: 0392566988.

- Quá trình công tác:

- Từ 6/2009 – 6/2011 Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Mường Khương.

- Từ 7/2011 – Nay Phó Chủ tịch UBND thị trấn.

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 246
  • Tất cả: 8,609
Đăng nhập