Cán bộ, công chức UBND thị trấn Mường Khương treo cờ trên các tuyến phố chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2 tại Hà Nội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đất nước. Đại hội được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trông đợi sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công cuộc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 Công tác chuẩn bị cuối cùng cơ bản hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dưới đây là một số hình ảnh.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 257
  • Tất cả: 8,620
Đăng nhập